ღIvyღ's production

Here are the horses produced by ღIvyღ since the start of their game. These horses have been produced by breeding mares and have been born thanks to their efforts.

Current breederHorseCharacteristicsSkills
Foal Brumby Dapple Gray
ღIvyღ 15256.63
 • Born: 2022-01-20
 • Gender: male
 • Age: a few hours
 • Size: 9.0 hands
 • Breed: Brumby
 • Stamina
  154.5665
 • Speed
  205.997
 • Dressage
  127.9375
 • Gallop
  148.9185
 • Trot
  87.431
 • Jumping
  159.4025
Foal Arabian Horse Strawberry roan
ღIvyღ 12536.86
 • Born: 2022-01-19
 • Gender: male
 • Age: a few hours
 • Size: 8.1 hands
 • Breed: Arabian Horse
 • Stamina
  257.025
 • Speed
  124.911
 • Dressage
  218.0195
 • Gallop
  167.4095
 • Trot
  93.153
 • Jumping
  180.1415
Foal Arabian Horse Liver chestnut
ღIvyღ 14388.72
 • Born: 2022-01-19
 • Gender: female
 • Age: a few hours
 • Size: 8.1 hands
 • Breed: Arabian Horse
 • Stamina
  65.9195
 • Speed
  31.9244
 • Dressage
  55.833
 • Gallop
  42.8938
 • Trot
  23.8848
 • Jumping
  46.0111
Foal Arabian Horse Liver chestnut
ღIvyღ 15196.18
 • Born: 2022-01-19
 • Gender: male
 • Age: a few hours
 • Size: 9.0 hands
 • Breed: Arabian Horse
 • Stamina
  334.628
 • Speed
  162.069
 • Dressage
  283.5105
 • Gallop
  217.6015
 • Trot
  120.965
 • Jumping
  233.91
Foal KWPN Bay
ღIvyღ 14313.37
 • Born: 2022-01-19
 • Gender: female
 • Age: a few hours
 • Size: 9.1 hands
 • Breed: KWPN
 • Stamina
  23.2078
 • Speed
  39.8207
 • Dressage
  37.6078
 • Gallop
  36.5501
 • Trot
  17.2696
 • Jumping
  27.3886
Foal Selle Français Chestnut
ღIvyღ 18708.05
 • Born: 2022-01-19
 • Gender: male
 • Age: a few hours
 • Size: 9.3 hands
 • Breed: Selle Français
 • Stamina
  317.1465
 • Speed
  453.9535
 • Dressage
  371.797
 • Gallop
  191.351
 • Trot
  109.351
 • Jumping
  470.234
Riding unicorn Arabian Horse Chestnut
ღIvyღ 15185.75
 • Born: 2022-01-18
 • Gender: male
 • Age: 2 months
 • Size: 10.2 hands
 • Breed: Arabian Horse
 • Stamina
  255.748
 • Speed
  123.9835
 • Dressage
  216.609
 • Gallop
  166.479
 • Trot
  92.5115
 • Jumping
  178.9075
Foal Arabian Horse Flaxen Liver chestnut
ღIvyღ 13948.65
 • Born: 2022-01-18
 • Gender: female
 • Age: 2 months
 • Size: 9.3 hands
 • Breed: Arabian Horse
 • Stamina
  298.6095
 • Speed
  154.066
 • Dressage
  260.1285
 • Gallop
  204.1055
 • Trot
  112.228
 • Jumping
  217.54
Foal Thoroughbred Dark Bay
ღIvyღ 19767.58
 • Born: 2022-01-18
 • Gender: male
 • Age: 2 months
 • Size: 11.1 hands
 • Breed: Thoroughbred
 • Stamina
  20.5053
 • Speed
  29.4137
 • Dressage
  25.7652
 • Gallop
  35.1513
 • Trot
  12.7617
 • Jumping
  18.6604
Foal Shetland Dapple Gray
ღIvyღ 11196.21
 • Born: 2022-01-17
 • Gender: female
 • Age: 2 months
 • Size: 6.3 hands
 • Breed: Shetland
 • Stamina
  150.102
 • Speed
  185.695
 • Dressage
  156.941
 • Gallop
  121.787
 • Trot
  82.9725
 • Jumping
  229.5925