αиιмαℓ-ωιѕє's production

Here are the horses produced by αиιмαℓ-ωιѕє since the start of their game. These horses have been produced by breeding mares and have been born thanks to their efforts.

Current breederHorseCharacteristicsSkills
Foal Nokota Bay
αиιмαℓ-ωιѕє Junior Croesus Fʀᴏηᴛɪᴇʀ ᴏғ Cнᴀᴍᴘɪσηs
 • Born: 2022-01-12
 • Gender: female
 • Age: a few hours
 • Size: 7.3 hands
 • Breed: Nokota
 • Stamina
  228.839
 • Speed
  193.3055
 • Dressage
  417.8695
 • Gallop
  103.974
 • Trot
  386.6195
 • Jumping
  357.29
Foal Nokota Bay Overo
αиιмαℓ-ωιѕє Junior Croesus Fʀᴏηᴛɪᴇʀ ᴏғ Cнᴀᴍᴘɪσηs
 • Born: 2022-01-12
 • Gender: female
 • Age: a few hours
 • Size: 8.1 hands
 • Breed: Nokota
 • Stamina
  222.8045
 • Speed
  188.2055
 • Dressage
  406.8035
 • Gallop
  101.2305
 • Trot
  376.438
 • Jumping
  347.863
Foal Nokota Dark Bay
αиιмαℓ-ωιѕє Junior Croesus Fʀᴏηᴛɪᴇʀ ᴏғ Cнᴀᴍᴘɪσηs
 • Born: 2022-01-12
 • Gender: male
 • Age: a few hours
 • Size: 7.3 hands
 • Breed: Nokota
 • Stamina
  232.5595
 • Speed
  196.4475
 • Dressage
  424.6225
 • Gallop
  105.6655
 • Trot
  392.909
 • Jumping
  363.096
Foal Nokota Chestnut
αиιмαℓ-ωιѕє Junior Croesus Fʀᴏηᴛɪᴇʀ ᴏғ Cнᴀᴍᴘɪσηs
 • Born: 2022-01-12
 • Gender: female
 • Age: a few hours
 • Size: 8.0 hands
 • Breed: Nokota
 • Stamina
  238.3115
 • Speed
  201.3045
 • Dressage
  435.1605
 • Gallop
  108.288
 • Trot
  402.6405
 • Jumping
  372.069
Foal Nokota Roan
αиιмαℓ-ωιѕє Junior Croesus Fʀᴏηᴛɪᴇʀ ᴏғ Cнᴀᴍᴘɪσηs
 • Born: 2022-01-12
 • Gender: female
 • Age: a few hours
 • Size: 8.0 hands
 • Breed: Nokota
 • Stamina
  230.7185
 • Speed
  194.8295
 • Dressage
  421.2235
 • Gallop
  104.8065
 • Trot
  389.664
 • Jumping
  360.112
Foal Nokota Chestnut
αиιмαℓ-ωιѕє Junior Croesus Fʀᴏηᴛɪᴇʀ ᴏғ Cнᴀᴍᴘɪσηs
 • Born: 2022-01-11
 • Gender: female
 • Age: a few hours
 • Size: 8.0 hands
 • Breed: Nokota
 • Stamina
  225.265
 • Speed
  190.2785
 • Dressage
  411.3265
 • Gallop
  102.3395
 • Trot
  380.6295
 • Jumping
  351.675
Foal Nokota Bay
αиιмαℓ-ωιѕє Junior Croesus Fʀᴏηᴛɪᴇʀ ᴏғ Cнᴀᴍᴘɪσηs
 • Born: 2022-01-11
 • Gender: female
 • Age: a few hours
 • Size: 7.2 hands
 • Breed: Nokota
 • Stamina
  239.4285
 • Speed
  202.2585
 • Dressage
  437.1825
 • Gallop
  108.793
 • Trot
  404.4355
 • Jumping
  373.841
Foal Nokota Roan
αиιмαℓ-ωιѕє F - 19311.60 Fʀᴏηᴛɪᴇʀ ᴏғ Cнᴀᴍᴘɪσηs
 • Born: 2022-01-05
 • Gender: female
 • Age: a few hours
 • Size: 7.3 hands
 • Breed: Nokota
 • Stamina
  270.804
 • Speed
  228.7475
 • Dressage
  494.1685
 • Gallop
  122.928
 • Trot
  457.4365
 • Jumping
  422.735
Foal Nokota Roan
αиιмαℓ-ωιѕє C19312.11 Fʀᴏηᴛɪᴇʀ ᴏғ Cнᴀᴍᴘɪσηs
 • Born: 2022-01-05
 • Gender: male
 • Age: a few hours
 • Size: 8.1 hands
 • Breed: Nokota
 • Stamina
  380.36
 • Speed
  321.301
 • Dressage
  694.095
 • Gallop
  172.6115
 • Trot
  642.25
 • Jumping
  593.5
Foal Nokota Roan
αиιмαℓ-ωιѕє C19312.11 Fʀᴏηᴛɪᴇʀ ᴏғ Cнᴀᴍᴘɪσηs
 • Born: 2022-01-05
 • Gender: male
 • Age: a few hours
 • Size: 8.1 hands
 • Breed: Nokota
 • Stamina
  380.36
 • Speed
  321.301
 • Dressage
  694.095
 • Gallop
  172.6115
 • Trot
  642.25
 • Jumping
  593.5